درباره ما

خدمات ما خدمات آریا صنعت انرژی

متن در حال بروزرسانی...

اهداف ما اهداف شرکت آریا صنعت انرژی

متن در حال بروزرسانی ...

چشم انداز کیفیت خدمات

متن در حال بروزرسانی ...

درباره مابدانید درباره بازرسی دیگ بخار

بازرسی حین ساخت و ادواری انواع دیگ های بخار ، آب داغ و آبگرم ( فایر تیوب و واتر تیوب ) همراه با صدور گواهی سلامت بازرسی انواع دیگ های روغن داغ - هیتر روغن داغ همراه با صدور گواهی سلامت بازرسی انواع مخازن تحت فشار - مخزن هوای فشرده - مخزن اکسیژن - مخزن نیتروژن - مخزن هیدروژن - مخازن دو جداره ( کروژنیک ) همراه با صدور گواهی سلامت بازرسی انواع اتو کلاو های با صدور گواهی سلامت بازرسی حین ساخت دیگ های بخار و دیگ های آبگرم مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI4231 و ISIRI7911 صورت میپذیرد.

  • صنایع پروژه

  • افتخارات

  • خدمات مشتریان

Framed Images

متخصصین ما تیم ما

placeholder image

آقای حسین حق سیرت مهندس صنعت

placeholder image

آقای..........مدیر فروش

placeholder image

آقای........... مدیریت شرکت

placeholder image

آقای ........... مدیریت پشتیبانی

آنچه مشتریان میگویند نظرات مشتریان

  • دانشگاه آبا - دانشگاه
    متن در حال بروز رسانی
Footer Logo

بازرسی حین ساخت و ادواری انواع دیگ های بخار ، آب داغ و آبگرم ( فایر تیوب و واتر تیوب ) همراه با صدور گواهی سلامت بازرسی انواع دیگ های روغن داغ - هیتر روغن داغ همراه با صدور گواهی سلامت بازرسی انواع مخازن تحت فشار - مخزن هوای فشرده - مخزن اکسیژن - مخزن نیتروژن - مخزن هیدروژن - مخازن دو جداره ( کروژنیک ) همراه با صدور گواهی سلامت بازرسی انواع اتو کلاو های با صدور گواهی سلامت بازرسی حین ساخت دیگ های بخار و دیگ های آبگرم مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI4231 و ISIRI7911 صورت میپذیرد

عضویت درخبرنامه

تماس با ما

آدرس:
در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی
info@axeeng.com

در حال بروز رسانی
info@axeeng.com

شنبه تا پنجشنبه

ارسال پیام