ارتباطات تماس با ما

متن در حال بروز رسانی

تلفن

  • کرج +98 912 561 0206

  • در حالبروز رسانی +98 ..............................

ایمیل

  • پشتیبانی پروژه ها info@axeeng.com

آدرس

  • آدرس 1: بروز

  • آدرس 2:بروز

Footer Logo

بازرسی حین ساخت و ادواری انواع دیگ های بخار ، آب داغ و آبگرم ( فایر تیوب و واتر تیوب ) همراه با صدور گواهی سلامت بازرسی انواع دیگ های روغن داغ - هیتر روغن داغ همراه با صدور گواهی سلامت بازرسی انواع مخازن تحت فشار - مخزن هوای فشرده - مخزن اکسیژن - مخزن نیتروژن - مخزن هیدروژن - مخازن دو جداره ( کروژنیک ) همراه با صدور گواهی سلامت بازرسی انواع اتو کلاو های با صدور گواهی سلامت بازرسی حین ساخت دیگ های بخار و دیگ های آبگرم مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI4231 و ISIRI7911 صورت میپذیرد

عضویت درخبرنامه

تماس با ما

آدرس:
در حال بروز رسانی

در حال بروز رسانی
info@axeeng.com

در حال بروز رسانی
info@axeeng.com

شنبه تا پنجشنبه

ارسال پیام